Årsmöte

På grund av den pågående pandemin så måste vi skjuta fram årets årsmöte till augusti / september

Mer info är utskickat per mail till alla jaktlag