Etiska riktlinjer

ETISKA RIKTLINJER/mål FÖR VERUMS ÄLGSKÖTSELOMRÅDE enhälligt antagna 2015-08-24

Gentemot allmänheten
Vi skall sträva efter att uppträda så att vi som jägare är värda respekt.

Gentemot jaktgrannar
Vi skall sträva efter god grannsämja, vi skall vara positiva till samverkan när det behövs och vi skall vara ärliga i våra samtal.

Vad gäller jaktprinciper
Vi skall sträva efter att inom ramen för vårt älgskötselområde vara mottagliga för nya forskningsrön, vara positiva till att följa sådana, vi är positiva till att med noggrannhet medverka till bästa möjliga uppskattning av vår älgpopulation och vi är inställda på att efter hand medverka i ett allmänt förbättringsarbete inom ramen för det som rör älgskötselområdet.

Genomförande av älgjakten
Vi vill uppmana till träningsskytte och till ansvarstagande skjutning i samband med jakt – både vad gäller djurval, skottläge och säkerhet.

Vad gäller älgen
Vi vill sträva efter en välbalanserad och produktiv älgstam och för att verka för den målsättningen vill vi

  • Konstatera att utfodring inte behövs före 1 dec
  • Att viltåkrar och saltstenar är lämpliga viltvårdsåtgärder
  • Att I samband med åtling av vildsvin bör älgarna hägnas ute om sockerbetor eller andra rotfrukter används – i princip bör endast behovet för ett par dagar läggas ut samtidigt
  • Att foderplatser ej anläggs närmare än 200 m från allmän väg
  • Fällt vilt skall hanteras med respekt

Allmän regel
Vi bör som jägare själva uppträda så som vi vill att andra jägare skall uppträde mot oss
VI vill med detta vara ”en föregångare” som älgskötselområde och vi vill försöka påverka andra älgskötselområden att också på allvar diskutera etiska principer för sin verksamhet.

Styrelsens ansvar/befogenheter
Skulle jaktlag/jägare bryta mot ovanstående bestämmelser har styrelsen mandat att vidtaga lämpliga åtgärder. Skulle i någon detaljfråga tveksamhet föreligga kan kontakt tagas med närmaste styrelseledamot – som alla har mandat att svara.