Kontaktlista styrelsen

Verums älgskötselområde

Kontaktlista styrelsen

 

Aktuell per 2021-09-01

Ordförande

Kristofer von Hausswolf               0708-33 62 96                          hausswolff@hotmail.com 

 

Vice Ordförande

Stig Hermansson                         0723-27 71 19                            555.stig.sh@gmail.com

 

Kassör

John Karlström                           0725- 83 40 08                             js.karlstrom@gmail.com

 

Sekreterare / Webansvarig

Mattias Bengtsson                      0709-21 11 67                              mattias@gundrastorp.se

 

Åldersbestämning & Spillningsinventering

Joakim Nilsson                            0733- 26 61 88                            joakimhskog@gmail.com

 

Ledamot

Carl Horneij                                 0701- 08 86 68                             carl.horneij@gmail.com

 

Ledamot

Bengt Olofsson                           0705- 30 19 76                             flygogront@telia.com

 

Ledamot

Per – Ola Martinsson                 0733 -31 26 10                             eggabertil@gmail.com

 

Ledamot

Pär Andersson                            0708-57 76 14