Spillningsinventering

Tidsperioderna för inventeringen är:

Rensning av föregående års spillning görs under tiden 1:e till 14:e oktober. Detta så vi får en så bra uppskattning som möjligt av älgvinterstammen.

Räkning av spillningshögar görs under tiden 1:e till 14:e april.

Alla kan vid behov bättra uppmärkningen av sina ytor.

För de som ska lägga ut nya ytor behöver ni karta, göra en längdmätning och kompass, alternativt GPS. Ytorna och centrumpunkterna ni markera ytcentrum med en stabil pinne. Det är även lämpligt att sprejmarkera 3 punkter (stenar, stubbar) när ytcentrum för att kunna återfinna ytcentrum om centrumpinnen försvinner. Man kan även spara koordinaterna till ytcentra med hjälp  av GPS i mobilen (exv. Google maps). Tyvärr har vi inte komplett tillgång till koordinaterar på förhand för att söka sig till ytorna med hjälp av GPS. Men för den som är van att använda GIS system kan man underlätta ytutläggningen med hjälpa av olika kartappar som finns att ladda ner till sin mobiltelefon.

Mer information och syfte med spillningsinventering kan ni läsa om i nedanstående filer som öppnas i PDF.

För redovisning av spillningsinventering- se även under Blanketter

Resultat från spillningsinventeringen skickas till:
Joakim Nilsson
Horsaskog 4204
282 68 Vittsjö
joakimhskog@gmail.com